LSDSP stratēģiskie uzdevumi

Vispārējā politika
Atbildēt uz ziņu
tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

LSDSP stratēģiskie uzdevumi

Ziņa tas_pats » Otrd Okt 23, 2018 12:43 am

Juris Dzelme‎
Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija - LSDSP
20. oktobris plkst. 19:35

LSDSP stratēģiskie uzdevumi
Tautsaimniecības 3 galvenie attīstības uzdevumi “lokalizētas” ražošanas veidošanai:
1) Valsts nodrošināta infrastruktūra un moderna “lielražošana”;
2) Pilnvaras un valsts atbalsts pašvaldībām sīkražošanas un apkalpošanas organizēšanai;
3) Sociālās un komunikāciju struktūras pārveidošana uz sadarbību un kooperāciju orientētas tautsaimniecības radīšanai (sadarbības un aprites ekonomika, IKT un blokķēžu izmantošana).
Zinātne, izglītība un kultūra:
1) Valsts atbalstīta inovācija, zinātne un augstākā izglītība kā modernas “lielražošanas” pamats;
2) Individualizēta, pašvaldību kontrolē pakāpeniski nododama skolu sistēma;
3) Ar valsts palīdzību, izmantojot mākslu un filozofiju veidota, uz latvisko dzīvesziņu un patriotismu balstīta ideoloģija;
4) Kultūras, sporta, veselības aprūpes un sociālās palīdzības integrētu centru veidošana pašvaldību tiešā pārziņā.
Latvijas politikas attīstības uzdevumi:
1) Mažoritāras hierarhiskas vēlēšanas ar tiesībām vēlētājiem atsaukt savus pārstāvjus;
2) Pašvaldību pilnvaru būtiska palielināšana;
3) 2 līmeņu pašpārvaldes organizēšana;
4) Prezidentāla republika.
Drošība:
1) Zemessardze kā aizsardzības sistēmas pamats;
2) Pašaizsardzība un pašorganizēšanās kārtības uzturēšanai (“kaimiņu drošība”);
Veselības aprūpe
1) Veselīga dzīves veida un tradīciju atbalstīšana un nostiprināšana kā pašvaldību uzdevums;
2) Valsts veidota medicīnas zinātnes un ārstniecības sistēma, balstīta uz IKT, bioloģiju un fiziku.
Tiesības:
1) Vispārējo tiesību principu konsekventa pielietošana un atteikšanās no pozitīvo tiesību principa (“tiesības kā morāles minimums”);
2) Tiesnešu tiešas vēlēšanas.

Pasaules ekonomikas tendences, kuras jāņem vērā, veidojot LSDSP stratēģiju:
1) Ražošanas robotizācija un (kā sekas) sociālo attiecību struktūras būtiska pārorientācija uz apkalpošanu un savstarpēju komunikāciju.
2) Atkarības palielināšanās no globālā finanšu kapitāla (“investoriem”) un informācijas sistēmu pārvaldītājiem (“tehnokrātiem”)
3) Garantēta beznosacījuma ienākuma ieviešana visiem (pabalstu vietā). (Nav izstrādāta iedzīvotāju (ienākuma saņēmēju) motivācijas veidošana, papildus, ar nopelniem saistītu ienākumu un pilnvaru noteikšana (balstoties uz “taisnīgumu” un meritokrātisku pieeju).

Pašlaik neatrisinātas nozīmīgas nākotnes problēmas, kuras būtiski ietekmē sabiedrības attīstību un nākotnes politiku, un kuru dēļ nepieciešama LSDSP stratēģijas pārskatīšana:
1) Mākslīgā intelekta (MI) izmantošanas nosacījumi politikā. (Nav skaidra koherentas ekstrapolētas gribas (KEG) formulēšana kā politikas un vadības uzdevums, kas sasaucas ar vispārējo tiesību principu formulēšanu un pielietošanu.)
Izpratnes veidošana par to, kas ir koherenta ekstrapolēta transcendenta hierarhiska apziņa (KETHA).
Nepieciešamība atrast cilvēcei pieņemamus KETHA mērķus pirms superintelekta radīšanas (!).

2) Jaunas ideoloģijas veidošana, jo kristīgās ticības atbalsts kristīgo vērtību uzturēšanai ir nepietiekams strauji mainīgajā uz IKT orientētajā pasaulē, bet islāms nav spējīgs konstruktīvi aizvietot kristīgo ticību un ved uz destrukciju (tāpat kā jebkura cita reliģija, kura pēc būtības vienmēr ir virzīta uz esošā stāvokļa iekonservēšanu). Jaunajai ideoloģijai jābalstās uz zinātni, no kuras sasniegumiem filozofija un māksla izveido vienotu sistēmu.

tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

Re: LSDSP stratēģiskie uzdevumi

Ziņa tas_pats » Otrd Okt 23, 2018 12:46 am

Ko lai saka par šo stratēģiju, - izskatās pēc dziļa amatiera otas triepieniem, kam patīk paust savas domas par visu, it sevišķi par to, ko īsti nesaprot ;)

Atbildēt uz ziņu