Diem25

Ideoloģijas un ar tām saistītās lietas
Atbildēt uz ziņu
tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

Diem25

Ziņa tas_pats » Pirmd Sep 03, 2018 12:59 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_in_Europe_Movement_2025 raksta:The Democracy in Europe Movement 2025, or DiEM25, is a pan-European political movement launched in 2015 by former Greek Finance Minister Yanis Varoufakis and Croatian philosopher Srećko Horvat. The movement was officially presented at a ceremonial event held on 9 February 2016 in the Volksbühne theatre in Berlin[2] and on 23 March in Rome.[3] The movement aims to reform the European Union's existing institutions to create a "full-fledged democracy with a sovereign Parliament respecting national self-determination and sharing power with national Parliaments, regional assemblies and municipal councils".[4] The movement is supported by intellectuals, activists such as Julian Assange, founder of WikiLeaks, prominent American linguist and political activist Noam Chomsky, Italian philosopher Antonio Negri, American anthropologist Charles Nuckolls, Dutch sociologist Saskia Sassen, American economist James K. Galbraith, former Labour MP Stuart Holland and Slovenian philosopher Slavoj Žižek, among others.

They argue that the moment of organising at the continental level should not be wasted today, considering that the model of national parties forming fragile alliances in the European Parliament is obsolete and that a pan-European movement is necessary to confront the great economic, political and social crisis that Europe is going through. In its analysis, the movement considers that this crisis threatens to disintegrate Europe and has characteristics that are similar to the Great Depression experienced in the 1930s.[5]

The acronym DiEM refers to the Roman carpe diem. To highlight the urgency of democratising Europe before reaching a point of no return, the movement sets the horizon for the year 2025 to draft a democratic constitution that will replace all the European treaties that are in force today. One year after its foundation, DiEM25 declared that it had over 60,000 members from across the European Union.[1]

Its tendencies are alter-globalisation,[6] social ecology,[7] ecofeminism,[8] post-growth,[9][10] post-capitalism[11][12] and European federalism.[13] Implementation of an universal basic income is widely defended among its members.[14][15][16]
Demokrātiskas Eiropas kustība 2025, jeb DIEM25, ir viss Eiropas politiska kustība, ko aizsāka bijušais Grieķijas finanšu ministrs Janis Varoufakis un horvātu filosofs Srecko Horvats. Šīs kustības mērķis ir reformēt esošās Eiropas Savienības institūcijas, lai izveidotu "pilntiesīgu demokrātiju ar neatkarīgu Parlamentu, kas respektē nacionālo pašnoteikšanos un varas dalīšanu ar valstu parlamentiem, reģionālajām asamblejām un pašvaldību padomēm".
Labots 1 reizi, pēdējo reizi laboja tas_pats Pirmd Sep 03, 2018 1:30 pm.

tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

Re: Diem25

Ziņa tas_pats » Pirmd Sep 03, 2018 1:30 pm

diem25_latvian_long.pdf
(88.98 KiB) Lējupielādēts 58 reizes
Manifets

DiEM25
--
ES tiks demokratizēta.
Vai arī tā sairs!
Democracy in Europe
Movement 2025

MANIFESTS PAR EIROPAS DEMOKRATIZĒŠANU
Neņemot vērā raizes par globālo konkurētspēju, migrāciju un terorismu, tikai viena lieta patiešām satrauc Eiropas varenos: tā ir demokrātija! Viņi runā demokrātijas vārdā, taču tikai tādēļ, lai to noliegtu, izdzītu un apspiestu praksē. Viņi cenšas demokrātiju iznīcināt, apiet, sabojāt, mistificēt, uzurpēt un manipulēt ar to, lai salauztu tās enerģiju un paralizētu tās iespējas.
Vara Eiropas tautu rokās, tautas radīta valdība – par to naktīs murgo:
• Briseles birokrātija (un tās vairāk nekā 10 000 lobiju);
• tās trieciengrupa, ko veido inspektori un trijotne, ko tie izveidoja kopā ar neievēlētajiem „tehnokrātiem” no citām starptautiskajām un Eiropas institūcijām;
• varenā Eirogrupa, kam nav likumīga pamata vai līguma;
• izglābtie banķieri, fondu pārvaldnieki un atdzimstošie oligarhi, kas nicina pūli un tā organizēto izpausmi;
• politiskās partijas, kas piesauc liberālismu, demokrātiju, brīvību un solidaritāti, lai nodotu savus pamatprincipus pēc nonākšanas valdībā;
• valdības, kas veicina nežēlīgu nevienlīdzību, ieviešot pašiznīcinošus stingrus pasākumus;
• mediju magnāti, kas ir pārvērtuši baiļu tirgošanu par sava veida mākslu, kā arī lielisku varas un ienākumu
avotu;
• korporācijas, kas ir uz vienu roku ar noslēgtām valsts iestādēm, kuras investē šajās bailēs, lai veicinātu noslēgtību un kontroles kultūru, kas loka sabiedrības viedokli pēc savas patikas.
Eiropas Savienība bija izcils sasniegums, kas mierā apvienoja dažādās valodās runājošās Eiropas tautas ar atšķirīgām kultūrām, pierādot, ka ir iespējams izveidot vienotu cilvēktiesību ietvaru visā kontinentā, kurā nesen valdīja iznīcinošs šovinisms, rasisms un nežēlība. Eiropas Savienība varēja būt leģendārā bākuguns kalna galā, kas parāda pasaulei, kā no gadsimtiem ilgu konfliktu un fanātisma tvēriena var izraut mieru un
solidaritāti.
Taču šobrīd kopīgā birokrātija un kopīgā valūta sadala Eiropas tautas, kuras bija sākušas apvienoties, neņemot vērā valodu un kultūru atšķirības. Tuvredzīgu politiķu, ekonomiskā ziņā naivu amatpersonu un finanšu jomā nekompetentu „ekspertu” konfederācija kā vergi pakļaujas finansiālu un industriālu konglomerātu pavēlēm, kas atsvešina eiropiešus un uzjundī bīstamu, pret Eiropu vērstu pretreakciju. Lepnās tautas tiek sarīdītas savā
starpā. Atdzimst nacionālisms, ekstrēmisms un rasisms.
Mūsu ES sairšanā ir vainojami meli: ļoti politizētais, hierarhiskais, neskaidrais lēmumu pieņemšanas process tiek pasniegts kā „apolitisks”, „tehnisks”, „procesuāls” un „neitrāls”. Mērķis ir neļaut eiropiešiem īstenot demokrātisko kontroli pēc savu naudu, finansēm, darba apstākļiem un vidi. Cena par šiem meliem ir ne tikai demokrātijas beigas, bet arī slikta ekonomiskā politika:
• Eirozonas ekonomika tiek virzīta lejup pa konkurējošas stingrības klinti, un tā rezultātā rodas permanenta recesija vājākajās valstīs un zems investīciju līmenis pamatvalstīs;
• ārpus Eirozonas esošās ES dalībvalstis ir atsvešinātas, tās meklē iedvesmu un sabiedrotos aizdomīgās vietās, kur tās, visdrīzāk, tiks sagaidītas ar neskaidriem piespiedu brīvās tirdzniecības darījumiem, kas iedragā viņu suverenitāti;
• bezprecedenta nevienlīdzība, kas iznīcina cerības uz uzplaukumu un izraisa mizantropiju visā Eiropā.

Dominē divi biedējoši viedokļi:
• jānoslēdzas mūsu nacionālo valstu kokonā
• vai jāpadodas Briseles nedemokrātiskajai zonai.
Ir jābūt citai iespējai. Tā tiešām ir!
Tā ir oficiālā „Eiropa”, kas nepadodas tās autoritārā domāšanas veida spēkam.
Demokrātijas vilnis!
Mūsu kustība „DiEM25” vēlas izraisīt šādu vilni. Kustību „DiEM25” motivē viena parasta, radikāla ideja:
Demokratizēt Eiropu! ES ir divas iespējas: vai nu tikt demokratizētai, vai sairt!
Mūsu mērķis - Eiropas demokratizēšana - ir pavisam reāls. Tas nav utopiskāks par sākotnējo Eiropas Savienības izveidi. Patiešām tas ir mazāk utopisks par mēģinājumu turēt pie dzīvības tagadējo antidemokrātisko, sadrumstaloto Eiropas Savienību.
Mūsu mērķis demokratizēt Eiropu ir ļoti steidzams, jo bez strauja starta var būt neiespējami savlaicīgi atbrīvoties no institucionalizētās pretošanās, pirms Eiropa ir tikusi līdz punktam, no kura atpakaļceļa vairs nav.
Mēs tam atvēlam desmitgadi – līdz 2025. gadam.
Ja mums neizdosies demokratizēt Eiropu maksimums desmitgades laikā, ja Eiropas autokrātiskajiem varenajiem izdosies nosmacēt demokratizāciju, tad ES sadrups zem savas augstprātības spiediena, tā sašķelsies, un tās krišana izraisīs neizmērojamas grūtības it visur – ne tikai Eiropā.
Kāpēc Eiropa zaudē savu integritāti un dvēseli?
Pēckara gados, kuru laikā tika uzsākta ES izveide, valstu kultūras atdzīvojās internacionālisma, zūdošo robežu, kopīgās labklājības un augsto standartu garā, kas apvienoja eiropiešus. Taču integrācijas procesa sirdī jau bija iedēta čūskas ola.
No ekonomikas viedokļa raugoties, ES uzsāka dzīvi kā smagās rūpniecības (vēlāk saimniecību īpašnieku) kartelis, kura mērķis bija fiksēt cenas un pārdalīt oligopolijas ienākumus, izmantojot Briseles birokrātiju. Negaidīti radies kartelis un tā Briselē bāzētie administratori baidījās no tautas un nicināja ideju par tautas veidotu valdību.
Mērķtiecīgi un metodiski tika ieviests lēmumu pieņemšanas depolitizācijas process, kā rezultātā radās iztukšojoša, bet nerimstoša virzība uz tautas izspiešanu no demokrātijas un maskētu visas politikas veidošanu dominējošā pseidotehnokrātiskā fatālisma garā. Valstu politiķi tika dāsni atalgoti par viņu piekrišanu pārvērst Komisiju, Padomi, Ekonomikas un finanšu padomi, Eirogrupu un Eiropas Centrālo Banku par zonām, kas ir
brīvas no politikas. Ikvienam, kas iebilda pret šo depolitizācijas procesu, tika piekārta „ne-eiropeiskuma” birka un pret viņu izturējās kā pret kaitinošu izlēcēju.
Tā ES sirdī dzima viltus, kas veicināja institūciju virzību uz politikām, kuras izraisīja nomācošus ekonomiskos datus un novēršamas grūtības. Vienlaicīgi tika atmesti vienkārši principi, kurus pašapzinīgākā Eiropa reiz saprata:
• noteikumiem ir jākalpo eiropiešiem, nevis otrādi;
• valūtām ir jābūt instrumentiem, nevis pašmērķim;
• vienots tirgus ir savietojams ar demokrātiju tikai tad, ja to raksturo vājāko eiropiešu un vides kopīga aizstāvība, kas ir demokrātiski izvēlēta un izveidota;
• demokrātija nevar būt greznība, kas tiek piešķirta kreditoriem, bet tiek liegta parādniekiem;
• demokrātijai ir būtiska loma kapitālisma sliktāko, pašiznīcinošo dziņu iznīcināšanā un jaunu iespēju pavēršanā sociālās harmonijas un ilgtspējīgas attīstības jomā.
Atbildot uz nenovēršamo Eiropas kartelizētās sociālās ekonomikas sabrukumu, kurš sasaucas ar Lielo recesiju,
kas notika pēc 2008. gada, ES institūcijas, kuras izraisīja šo sabrukumu, ir ķērušās pie pieaugošā autoritāruma.
Jo vairāk viņi smacē demokrātiju, jo mazāk leģitīma kļūst viņu politiskā vara, jo stiprāks ir ekonomiskās recesijas spēks un lielāka viņu nepieciešamība pēc turpmāka autoritāruma. Tādējādi demokrātijas ienaidnieki sakopo atjaunoto varu, zaudējot likumību un sniedzot cerības uz labklājību tikai nedaudziem (kuri to var izbaudīt, tikai atrodoties aiz vārtiem un žogiem, kas nepieciešams, lai pasargātu viņus no pārējās sabiedrības).
Šā nebijušā procesa ietekmē Eiropas krīze ietver sevī mūsu tautas, pavērš vienu pret otru, pastiprina bijušo šovinismu un ksenofobiju. Nemiera radīšana, bailes no „citādā”, ambīciju nacionalizēšana un politikas renacionalizēšana draud ar kopīgo interešu toksisku sairšanu, no kuras Eiropa tikai cietīs. Eiropas nožēlojamā reakcija uz tās banku un parādu krīzēm, uz bēgļu krīzi, uz nepieciešamību pēc saskaņotas ārlietu, migrācijas
un pretterorisma politikas – tie visi ir piemēri tam, kas notiek, kad solidaritāte zaudē savu jēgu:
• kaitējums Eiropas integritātei, ko radīja „Atēnu pavasara” sagrāve un turpmākā ekonomisko „reformu” programmas uzspiešana, kas nevarēja neizgāzties;
• ierastais pieņēmums, ka tad, ja ir jālāpa budžets vai jāglābj kāda banka, sabiedrības vājākajiem ir jāmaksā par bagāto grēkiem;
• nemainīga virzība uz darba pārvēršanu par preci un demokrātijas izsvēpēšanu no darbavietām;
• daudzu ES dalībvalstu skandalozā attieksme „ne mana cūka, ne mana druva” attiecībā uz bēgļu izcelšanos Eiropas krastos ilustrē, kā iedragātais Eiropas pārvaldības modelis paver ceļu ētikas lejupslīdei un politiskai paralīzei, kā arī pierāda to, ka iekšeiropeiskas solidaritātes nāvei seko ksenofobija pret ne-eiropiešiem;
• komiskā frāze, ko iegūstam, saliekot kopā trīs vārdus „Eiropas”, „ārlietu” un „politika”;
• vieglums, ar kādu pēc šausminošajiem Parīzes uzbrukumiem Eiropas valdības pieņēma lēmumu, ka risinājums ir robežu atjaunošana, lai gan lielākā daļa uzbrucēju bija ES pilsoņi – kas ir vēl viena pazīme morālai panikai, kas pārņem Eiropas Savienību, kura nespēj apvienot eiropiešus, lai rastu kopīgus risinājumus kopīgām problēmām.
Kas ir jādara? Mūsu redzējums
Realitātei ir nepieciešams, lai mēs strādātu pie mērķu sasniegšanas reālistiskā termiņā. Šā iemesla dēļ „DiEM25” mērķis ir panākt četrus izrāvienus ar regulāriem intervāliem, lai līdz 2025. gadam radītu pilnībā demokrātisku, funkcionālu Eiropu.
Šobrīd it visur eiropieši jūtas pievilti no ES institūciju puses. No Helsinkiem līdz Lisabonai, no Dublinas līdz Krētai, no Leipcigas līdz Aberdīnai. Eiropieši jūt, ka drīz būs jāizdara neizbēgama izvēle. Izvēle starp patiesu demokrātiju un mānīgu sairšanu. Mums tas ir jāatrisina, lai apvienotu, nodrošinātu to, ka Eiropa izdara acīm redzamo izvēli: Patiesa demokrātija!
Ja mums jautā, ko mēs vēlamies un kad to vēlamies, mūsu atbilde ir:
NEKAVĒJOTIES: Pilnīgu caurredzamību lēmumu pieņemšanā.
— ES Padomes, Ekonomikas un finanšu padomes, FTT un Eirogrupas sanāksmēm ir jānotiek tiešraidē;
— Eiropas Centrālās bankas padomes sanāksmju protokoli ir jāpublicē dažas nedēļas pēc šo sanāksmju norises;
— tīmeklī ir jāveic augšupielāde visiem dokumentiem, kas ir saistīti ar svarīgām pārrunām (piemēram, par tirdzniecību ar TTIP, „glābšanas” aizdevumiem, Lielbritānijas statusu), kas visādā ziņā ietekmē Eiropas pilsoņu nākotni;
— obligāta visu lobiju reģistrācija, norādot viņu klientu vārdus, atlīdzību, kā arī tikšanās ar amatpersonām (gan ievēlētām, gan neievēlētām).
PĒC DIVPADSMIT MĒNEŠIEM: Risināt tagadējo ekonomisko krīzi, izmantojot esošās institūcijas esošo ES līgumu ietvaros.
Eiropas tagadējā krīze vienlaicīgi novērojama piecās jomās:
• valsts parāds;
• banku darbība;
• neatbilstošas investīcijas;
• migrācija;
• pieaugošā nabadzība.
Šobrīd visas piecas jomas ir atstātas nacionālo valdību rokās, kuras nespēj ar tām tikt galā. „DiEM25” iesniegs detalizētus politikas priekšlikumus par visu piecu jomu eiropeizēšanu, vienlaicīgi ierobežojot Briseles brīvās pilnvaras un atdodot varu valstu parlamentiem, reģionālajām padomēm, pilsētu administrācijām un kopienām. Piedāvātās politikas būs vērstas uz esošo institūciju pārveidi (veicot esošo līgumu un hartu radošu atkārtotu interpretēšanu), lai stabilizētu krīzi, kas saistīta ar valsts parādu, banku darbību, neatbilstošām investīcijām un pieaugošo nabadzību.
PĒC DIVIEM GADIEM: Konstitucionālā Asambleja Eiropas tautai ir tiesības lemt par savienības nākotni, tai ir pienākums pārveidot Eiropu (līdz 2025.gadam) par pilntiesīgu demokrātiju ar suverēnu Parlamentu, kas respektē valstu pašnoteikšanos un dala varu ar valstu parlamentiem, reģionālajām asamblejām un pašvaldību padomēm. Lai to panāktu, ir jāizveido to pārstāvju asambleja. „DiEM25” veicinās Konstitucionālās Asamblejas izveidi, ko veidos starpvalstu līmenī ievēlēti pārstāvji. Mūsdienās, kad universitātes Briselē prasa līdzekļus pētniecībai, tām ir jāveido alianses starpvalstu līmenī. Tāpat arī, lai varētu tikt ievēlēti Konstitucionālajā Asamblejā, kandidātiem būtu jāsaņem mandāts
no Eiropas valstu vairākuma. Rezultātā Konstitucionālā Asambleja būtu pilnvarota lemt par turpmāko demokrātisko konstitūciju, kas desmitgades laikā aizstātu visus Eiropas līgumus.
LĪDZ 2025. GADAM: Konstitucionālās Asamblejas lēmumu stāšanās spēkā
Kurš veiks šīs izmaiņas?
Mums, Eiropas tautām, ir pienākums atgūt kontroli pār mūsu Eiropu no neuzticamiem „tehnokrātiem”, iesaistītajiem politiķiem un miglainām institūcijām.
Mēs nākam no visām kontinenta daļām, un mūs vieno dažādās kultūras, valoda, akcenti, piederība politiskajām partijām, ideoloģija, ādas krāsa, dzimumidentitāte, ticība un uzskati par labu sabiedrību.
Mēs veidojam „DiEM25” ar mērķi pāriet no Eiropas, ko raksturo „Mēs, valdības” un „Mēs, tehnokrāti”, uz Eiropu, ko raksturo „Mēs, Eiropas tautas”. Mūsu četri principi:
• neviena Eiropas tauta nevar būt brīva, kamēr citas tautas demokrātija tiek pārkāpta;
• neviena Eiropas tauta nevar dzīvot cieņpilnu dzīvi, ja citai tautai šāda iespēja ir liegta;
• neviena Eiropas tauta nevar cerēt uz labklājību, ja cita tauta tiek stumta uz pastāvīgu maksātnespēju un depresiju;
• neviena Eiropas tauta nevar panākt izaugsmi bez pamatvajadzību nodrošināšanas tās vājākajiem pilsoņiem, bez cilvēku attīstības, ekoloģiskā līdzsvara un apņemšanās iztikt bez fosilās degvielas tādā pasaulē, kas mainās pati, nevis maina planētas klimatu.
Mēs apvienojamies lieliskā tradīcijā ar līdzīgi domājošiem eiropiešiem, kas ir gadsimtiem ilgi cīnījušies pret „gudrību”, kura nosaka, ka demokrātija ir greznība un vājākajiem ir jānes savs krusts.
Ar savām sirdīm, prātiem un gribu, kas iemieso šo apņemšanos, ar vēlmi panākt izmaiņas, mēs paziņojam:
Mūsu apņemšanās
Mēs aicinām līdzīgi domājošos eiropiešus pievienoties mums, lai radītu Eiropas kustību, ko dēvējam par
„DiEM25”:
• lai cīnītos kopā pret to Eiropas iekārtu, kas dziļi nicina demokrātiju, un lai demokratizētu Eiropas Savienību;
• lai izbeigtu visu politisko attiecību reducēšanu uz varas attiecībām, kas maskētas kā tīri tehniski lēmumi;
• lai pakļautu ES birokrātiju suverēno Eiropas tautu gribai;
• lai likvidētu ierasto korporatīvās varas dominēšanu pār pilsoņu gribu;
• lai repolitizētu tos noteikumus, kas pārvalda mūsu vienoto tirgu un kopīgo valūtu.
Mēs uzskatām par novecojušu modeli, kurā nacionālās partijas veido vājas alianses
Eiropas Parlamenta līmenī. Lai arī cīņa par demokrātiju no apakšas (vietējā, reģionālā vai valsts līmenī) ir nepieciešama, ar to tomēr nepietiek, ja tā tiek vadīta bez starptautiskas stratēģijas, kas vērsta uz paneiropeisku koalīciju Eiropas demokratizēšanai. Vispirms Eiropas demokrātiem ir jāsanāk kopā, jāizvirza kopīgs plāns, pēc tam jāatrod veidi, kā to sasaistīt ar vietējām kopienām, kā arī reģionālajā un nacionālajā līmenī.
Mūsu visaptverošais mērķis demokratizēt Eiropas Savienību ir cieši saistīts ar apņemšanos veicināt pašpārvaldību (ekonomisko, politisko un sociālo) vietējā, pašvaldību, reģionālajā un nacionālajā līmenī; lai atvērtu varas koridorus sabiedrības varai; lai veicinātu sociālās un pilsoņu kustības; lai atbrīvotu visus valdības līmeņus no birokrātiskas un korporatīvās varas.
Mūs iedvesmo saprāta, brīvības, tolerances un iztēles Eiropa, ko padara iespējamu vispusīga atklātība, reāla solidaritāte un patiesa demokrātija. Mēs tiecamies:
• pēc demokrātiskas Eiropas, kurā visa politiskā vara nāk no Eiropas suverēnajām tautām;
• pēc atklātas Eiropas, kurā visa lēmumu pieņemšana notiek pilsoņu uzraudzībā;
• pēc vienotas Eiropas, kuras pilsoņiem ir daudz kopīga starpvalstu līmenī, kā arī pašiem savās valstīs;
• pēc reālistiskas Eiropas, kas sev izvirza uzdevumu panākt radikālas, taču vienlaicīgi sasniedzamas demokrātiskas reformas;
• pēc decentralizētas Eiropas, kas izmanto centrālo varu, lai maksimizētu demokrātiju darbavietās, pilsētās, reģionos un valstīs;
• pēc plurālistiskas Eiropas, ko veido reģioni, etniskums, ticības, nācijas, valodas un kultūras;
• pēc vienlīdzīgas Eiropas, kas atbalsta atšķirības un pieliek punktu diskriminācijai pēc dzimuma, ādas krāsas, sociālās klases vai seksuālās orientācijas;
• pēc kulturālas Eiropas, kas izmanto tās tautu kultūru daudzveidību un atzīst ne tikai tās nenovērtējamo mantojumu, bet arī Eiropas citādi domājoši mākslinieku, mūziķu, rakstnieku un dzejnieku darbu;
• pēc sociālas Eiropas, kas atzīst to, ka brīvībai ir nepieciešama ne tikai brīvība no iejaukšanās, bet arī pamatvajadzības, kas padara cilvēkus brīvus no trūkuma un ekspluatācijas;
• pēc produktīvas Eiropas, kas virza investīcijas uz kopīgu, ekoloģisku labklājību;
• pēc ilgtspējīgas Eiropas, kas dzīvo saskaņā ar planētas resursiem, līdz minimumam samazinot ietekmi uz vidi un atstāj fosilo kurināmo pašā zemē;
• pēc ekoloģiskas Eiropas, kas iesaistās pārejā uz ekoloģiskumu visā pasaulē;
• pēc radošas Eiropas, kas atbrīvo tās pilsoņu iztēles inovatīvo jaudu;
• pēc tehnoloģiskas Eiropas, kas liek jaunajām tehnoloģijām darboties solidaritātes labā;
• pēc vēsturi pieņemošas Eiropas, kas lūkojas pēc spožas nākotnes, neslēpjoties no pagātnes;
• pēc internacionālas Eiropas, kas izturas pret ne-eiropiešiem kā paši pret sevi;
• pēc miermīlīgas Eiropas, kas mazina spriedzi Austrumos un Vidusjūras reģionā, kļūstot par aizsargdambi pret militārismu un ekspansionismu;
• pēc atvērtas Eiropas, kas ir atvērta idejām, cilvēkiem un iedvesmai, kura nāk no visas pasaules, uzskatot žogus un robežas par vājuma pazīmi, kas sēj nedrošību drošības vārdā;
• pēc atbrīvotas Eiropas, kurā izzūd privilēģijas, aizspriedumi, atņemšana un vardarbības draudi, ļaujot eiropiešiem piedzimt mazāk stereotipiskās lomās, lai varētu izbaudīt vienlīdzīgas iespējas attīstīt savu potenciālu, kā arī brīvi izvēlēties dzīves, darba biedrus un sabiedrību.
Carpe DiEM25
www.diem25.org
Labots 1 reizi, pēdējo reizi laboja tas_pats Pirmd Sep 03, 2018 10:47 pm.

tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

Re: Diem25

Ziņa tas_pats » Pirmd Sep 03, 2018 4:16 pm

Radikālu izmaiņu laiks 2019 - "Eiropas pavasaris"

https://our.europeanspring.net/policies/diagram

FIGHT POVERTY & EXPLOITATION
Solidarity Program & Jobs Guarantee

A guarantee to deliver basic goods to every European, with the right to decent wages for community work. An Anti-Poverty Initiative to relieve food insecurity, build decent housing, and implement a European health standard. A Jobs Guarantee, coordinated by local councils, to reduce welfare burden, curb involuntary migration, and strengthen local democracy.

Solidarity Programme

Europe must stand for solidarity, supporting our neighbours next door and across the continent. Austerity measures have sent millions of Europeans into poverty and involuntary migration. Our Union cannot survive if we do not address their urgent needs and deliver them access to the most basic goods.

We believe that the European Union must revisit its fundamental values — replacing the principle of free competition with the principle of solidarity. To act on this principle, we are proposing a pan-European Solidarity Program that will guarantee access to basic goods for every European resident: (i) water, (ii) food, (iii) housing, and (iv) energy. The program will fund a large anti-poverty initiative to end food insecurity in Europe. And it will also divert greater funds for the construction of new social housing, which will offer families security of tenure and protection from rough sleeping.

A Europe of Solidarity needs to protect children first and foremost. European Spring will introduce a new European Plan to Eradicate Child Poverty that will increase investments in public care to protect vulnerable children and improve their access to health care and education.

European Health Standard

There are striking inequalities in health in the EU, especially between the ‘old’ and the ‘new’ EU. They are visible not only in life expectancy but also in healthy life expectancy. We must create tools for quality of life convergence, with healthcare leading the way.

We propose establishing European Healthcare Standard. The standards will focus on healthcare investment in Member States (both non-relative and per capita), their resources (number of nurses, doctors, hospitals per capita), and quality of service. We will direct funds from the EU budget to support countries that struggle to reach those standards.

We will also reform the pharmaceutical sector. Current patent law benefits corporations rather than people. We will allow patents only on production methods, not substances. Instead of funding just the initial stages of R&D, the EU will engage in the full process, including implementation. The patents will then end up in the European Citizens’ Fund.

Third, we will create the European Disease Control Centre, focused on fighting diseases for which there are vaccines, as well as improving readiness for new diseases that will appear in the course of climate change.

Jobs Guarantee

Every European deserves to contribute to their community — without the fear of falling into poverty. Across Europe, workers continue to suffer from high levels of involuntary employment: millions of young people cannot find stable, well-paying work; and millions of old people have exited the labour force early. The result is rising levels of involuntary economic migration. Young Europeans are leaving their home countries en masse to pursue economic opportunity elsewhere, leaving behind their homes, families, and communities.

We are calling for all European countries to come to a multilateral agreement to fund and guarantee jobs for every European in her place of residence. Such jobs would be created by European states or local authorities to ensure that they are (a) meaningful and required by the community and (b) don’t serve as a way to avoid hiring a worker with a regular contract. They would be paid at a common living wage rate at the national scale. The Jobs Guarantee will be closely linked with the Green Investment Program, which will deliver new opportunities across the continent to rebuild Europe’s infrastructure and contribute to community-based sustainability projects.

Housing Security for All

Decent housing is a human right — yet millions of families in Europe are at risk of eviction. In Spain alone, more than 600,000 families have faced foreclosure since the onset of the financial crisis. But even in countries less affected by the crash, evictions are reaching record highs, as private landlords push their tenants out in pursuit of higher returns.

We are calling for all European countries to come to a multilateral agreement on housing security. Through our Solidarity Program, we will fund and guarantee decent housing for every European in their home country, restoring the model of social housing that has all but disappeared in the course of the last half-century.

Housing Security for All will also introduce a moratorium on debt-led evictions, offering homeowners the chance to remain in their homes at a fair rent sent by local community boards. This moratorium would encourage lenders to renegotiate mortgages rather than to foreclose, stabilising communities otherwise ravaged by blight and displacement.

tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

Re: Diem25

Ziņa tas_pats » Pirmd Sep 03, 2018 4:18 pm

WORKERS COMPACT
A minimum living wage and decent working conditions for every European.

i. The EU guaranteed to workers the right to free movement — but denied them the right to equal pay, fair working conditions, and a decent standard of living.

ii. We will propose a European Workers’ Compact to reinforce worker rights across Europe. We will introduce new European minimum wage legislation that includes criteria for the convergence of wages across Europe, applying especially to Members States where there are no collective agreements, thereby creating a backstop for in-work income to bring it to a living wage. The minimum wage legislation will require full wage transparency in order to promote insure equal pay for equal work. And it will call for the harmonisation of social contributions for employees, in order to make social dumping impossible between European countries.

iii. But wage growth is not enough — we must build better working conditions for all. We will propose the generalisation of a maximum 35-hour workweek and minimum of 35 days of vacation leave per year as the standard across the EU. To fight against worker exploitation, we will establish the All-European Work Inspection Agency to oversee the employers’ compliance to labour laws, from wage fairness to worker privacy to protection from mobbing. And to support better collective bargaining, we propose an All-European Trilateral Commission to bring workers across borders in dialogue with each other, their employers, and the Inspection Agency. We will fight all forms of suffering in the workplace — including worker burnout — by promoting a harmonized health insurance scheme that provides relief to ailing workers.

iv. Our Compact aims not only to lift from the bottom, but also to increase equality across the economy. We will set up a negotiation process to reduce the range of wages within firms and across states, nations, and Europe. We will strictly limit corporate bonuses and eliminate stock options. And we will improve and harmonise the criteria for and level of unemployment benefits at the European level, reinforcing the capacity of the Public Employment Services to support jobseekers to build skills and find decent work.

tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

Re: Diem25

Ziņa tas_pats » Pirmd Sep 03, 2018 4:19 pm

A Public Digital Payments Platform (PDPP)

i. A reserve account for each taxpayer is created automatically (one per tax file number) on the tax office’s web interface. Tax file number holders are then to be provided with a PIN that allows them to transfer credits from their reserve account to the state (in lieu of tax payments) or to any other tax file number reserve account.

ii. The purpose of this payments’ system is to:

iii. Allow for multilateral cancellation of arrears between the state and the private sector using the tax office’s existing web-based payments platform.

iv. Introduce a low cost alternative for digital payments to the existing private bank network, especially once payments using that system can be effected via smart phone apps and debit/ID cards issued by the state.

v. Permit states to borrow directly from citizens by allowing them to purchase credits from the tax office’s web interface, using their normal bank accounts, and to add them to their reserve account. These, digitally time-coded, credits could be used after, say, one year to extinguish future taxes at a significant discount (e.g. 10%).

vi. Reduce the redenomination costs in case of either bank closures effected by the ECB (in the case of Eurozone member-states) or in the case of the euro’s disintegration.

tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

Re: Diem25

Ziņa tas_pats » Otrd Sep 04, 2018 12:59 pm

A nationalist and quasi-fascist force is rising up in Europe, former Greek Finance Minister Yanis Varoufakis has warned.

Varoufakis, in an exclusive interview with Euronews’ new Raw Politics programme, said the continent was heading for a return to 1930s fascism.

“We are going to unleash demonic political forces that will recreate a post-modern 1930s, with a nationalist, quasi-fascist international rising up both in the United States and Europe,” Varoufakis told Tesa Arcilla. “That is exactly what has been happening.”

Varoufakis was then asked if Europe had already reached this stage.

“Absolutely,” he responded.

tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

Re: Diem25

Ziņa tas_pats » Trešd Sep 12, 2018 8:49 pm

https://internal.diem25.org/en/users/sign_in
In February we agreed our manifesto, which defined what we want to achieve as DiEM25: a truly democratic, transparent, pluralist, social, sustainable Europe by 2025.
Now it’s time for us to lay out the concrete policy proposals that will get us there.
We call this our Progressive Agenda for Europe, and we need your help to build it!
Our Agenda is a collection of six papers, one on each of our pillars: Transparency, Refugees and Migration, the European New Deal, Labour, Green Investment and A European Constitution. These will be developed in a truly bottom-up,grassroots effort involving all our members across Europe in collaboration with a panel of experts and ultimately approved in a democratic exercise on our website.
Our Agenda will be the cornerstone of our work: defining what we will push our politicians for, what our campaigns will be based on, which political parties we will support or endorse, or what kind of political forms we will take – at EU, national, regional and municipal level – as our Agenda seeks ways to express itself across Europe.
We are already well advanced on the content for the first two papers (‘Transparency’ and ‘Refugees and Migration’), thanks to the two Assemblies on
those challenges that we held in Rome and Vienna in March and May 2016. In parallel with developing these two papers, we need to start working on our third: ‘The European New Deal’. We will be holding an Assembly to discuss this paper publicly next spring in Paris (see process below).
So that means for this phase, we’ll be working on three papers at the same time. Our goal is to have all three papers – half of our Agenda
– finalised and approved by the April 2017.
Ambitious? Yes! Achievable? Absolutely.
Let’s go

DiEM25 is developing common whitepapers for eight pillars:

1. Transparency: Introducing transparent government across Europe
2. Refugees and Migration
3. The European New Deal: Rationalising Europe’s economy
4. Labour: Labour, technology, employment and the distribution of income, beyond the capital-labour contract, basic income
5. Ecological Transition: Imagining a post-capitalist economic and social model
6. A European Constitution: Imagining a democratic pan-European constitution and the process that may lead to it
7. Technological Sovereignty: Democratising technology and innovation
8. Vision for Culture

tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

Re: Diem25

Ziņa tas_pats » Piektd Sep 14, 2018 5:38 pm

Hi,
Senator Bernie Sanders, the former US presidential candidate, and Yanis Varoufakis, co-founder of DiEM25, are calling on progressives worldwide to form an international movement to combat the rise of authoritarianism represented by Donald Trump.
In the first of a series of exchanges published in The Guardian, the pair described the urgent need for a ‘Progressive International’ that can bring together people across the globe around a vision of shared prosperity, security and dignity for all.
“While the very rich get much richer, people all over the globe are working longer hours for stagnating wages, and fear for their children’s future,” said Sanders. “Authoritarians exploit these economic anxieties, creating scapegoats which pit one group against another.”
Varoufakis said: “Our era will be remembered for the triumphant march of a Nationalist International that sprang out of the cesspool of financialised capitalism. Whether it will also be remembered for a successful humanist challenge to this menace depends on the willingness of progressives in the US, the EU, the UK as well as countries like Mexico, India and South Africa, to forge a coherent Progressive International.”
As a first step, Varoufakis called for the creation of a common council that draws out a blueprint for an International New Deal, a “progressive New Bretton Woods”.
“Yanis Varoufakis is exactly right,” Sanders underscored in his reply. “At a time of massive global wealth and income inequality, oligarchy, rising authoritarianism and militarism, we need a progressive international movement to counter these threats.”
Sanders went on to argue that, “the solution, as Varoufakis points out, is an international progressive agenda that brings working people together around a vision of shared prosperity, security and dignity for all people. The fate of the world is at stake. Let us go forward together now!”
Read the complete exchange here (Bernie Sanders) and here (Yanis Varoufakis).

At DiEM25 we have been working hard since 2016 to make our stand as the first pan-European grassroots movement, powered and funded by people like you. We have brought together tens of thousands of people around a humanist, progressive agenda that can take the fight to the failing Establishment and repair and rebuild our common European project. Earlier this year, we began assembling European Spring, a coalition of progressive political parties from across the continent to compete in the May 2019 European elections and stage a citizen take-over of the EU.

And now, we are playing a key role in bringing together the global progressive alliance that Varoufakis and Sanders are calling for and that is so desperately needed to counter the rise of the hard right. We invite all like-minded political forces in every corner of Europe and beyond to join in!

Together we must send an unmistakable message that the way to beat the Nationalist International agenda of the likes of Donald Trump, Viktor Orbán, Matteo Salvini and the other xenophobes around the world is by running on progressive policies and electing candidates who will represent all of us – as Bernie Sanders says, “on every continent and in every country”.

<...>

It’s going to take every one of us working together supporting progressive candidates across the world, to defeat the Nationalist International and bring the change we want to see in our planet. No matter where in the world you live, and let us know you are ready to get hands-on and volunteer.
Unlike our Establishment opponents and incumbents, DiEM25 rejects corporate and institutional funding. This means we are beholden only to you and the principles and ideals we share.
Ours is a struggle not just about human rights, care for our global environment, social justice and progressive values, but also about survival. Our struggle is about combating the rise of the toxic ideologies and horrors we faced less than a century ago. And it is a struggle we can win — together.

Carpe DiEM25!
Luis Martín

tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

Re: Diem25

Ziņa tas_pats » Otrd Sep 25, 2018 6:34 pm


tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

Re: Diem25

Ziņa tas_pats » Otrd Sep 25, 2018 7:31 pm


Atbildēt uz ziņu