Diem25

Ideoloģijas un ar tām saistītās lietas
Atbildēt uz ziņu
tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

Diem25

Ziņa tas_pats » Trešd Mai 30, 2018 9:27 pm

Kas ir DiEM25?

DiEM25 ir eiropeiska pārrobežu demokrātu kustība.
Mēs ticam ka Eiropas Savienība izklīst. Eiropieši zaudē savu ticību Eiropas risinājumam eiropiešu problēmām. Tai pat laikā kad zūd ticība Eiropas savienībai, mēs redzam mizantropijas, ksenofobijas un toksiska nacionālisma pieaugumu.
Ja šī attīstība netiks apturēta, mēs baidāmies atgriezties 1930 -tajos gados. Tāpēc mēs esam nākuši kopā, neskatoties uz politisko tradīciju atšķirību - zaļie, radikāli kreisie, liberāļi - lai salabotu ES. ES jākļūst kopīgu labklājību, mieru un solidaritāti visiem eiropiešiem. Mums jārīkojas ātri, pirms ES izzūd.
What is DiEM25?
DiEM25 is a pan-European, cross-border movement of democrats.
We believe that the European Union is disintegrating. Europeans are losing their faith in the possibility of European solutions to European problems. At the same time as faith in the EU is waning, we see a rise of misanthropy, xenophobia and toxic nationalism.
If this development is not stopped, we fear a return to the 1930s. That is why we have come together despite our diverse political traditions - Green, radical left, liberal - in order to repair the EU. The EU needs to become a realm of shared prosperity, peace and solidarity for all Europeans. We must act quickly, before the EU disintegrates.
ES tiks demokratizēta.
Vai arī tā sairs!


Manifests

Atbildēt uz ziņu