Darba likums ar komentāriem

Izdevumu krājums
Atbildēt uz ziņu
tas_pats
100+ Prot rakstīt
Ziņas: 418
Pievienojies: Otrd Apr 10, 2018 12:47 am

Darba likums ar komentāriem

Ziņa tas_pats » Piektd Okt 26, 2018 5:11 pm

Darba likums ar komentāriem.
2010. gads.
Izdots Eiropas Savienības Struktūrfondu programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos“ (Nr. IDP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001) ietvaros.

DARBA LIKUMA KOMENTĀRI

Autors pateicas par ieguldīto darbu Darba likuma komentāru tapšanā: Ivetai Zelčai, Dacei Indānei, Jevgenijai Pavlovai, Jevai Slavskai, Kasparam Ratkevičam, kā arī Irēnai Kalniņai (DL 117.-121.panti)
Zinātniskā redaktore:
Irēna Kalniņa
Autors pateicas par sadarbību:
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības juristam Kasparam Rācenājam
Zvērinātam advokātam, Latvijas juristu biedrības viceprezidentam, Gvido Zemrībo.
Pievienojumi
Darba_likums_ar_kom.pdf
(1.2 MiB) Lējupielādēts 47 reizes

Atbildēt uz ziņu